Alkaloidy rauwolfii

Klonidyna Nifedypina Alkaloidy rauwolfii Leki moczopędne Pochodne hydrazynoftalazyny Metylodopa Prazosyna Guanetydyna, Tendor Leki blokujące receptory P-adrener- giczne Klonidyna Leki moczopędne Pochodne hydrazy-noftalazyny Guanetydyna, Tendor Alkaloidy weratry- nowe Klonidyna

I okres – przednadciśnieniowy, II okres – chwiejne, nie utrwalone nadciśnienie, RR rozkurczowe 12,7-14,7 kPa (95-110 mmHg), III okres nadciśnienie ustalone, RR rozkurczowe 13,3–16,0 kPa (100-120 mmHg),

IV okres – zejściowy, z niedomogą krążenia, lub nerek, RR rozkurczowe różne, czasem < 16,0 kPa (120 mmHg). Powyższy podział jest podstawą doboru leków (p. tab. 7.4). Należy jednak podkreślić dość znaczne różnice poglądów co do stosowania różnych grup w poszczególnych okresach choroby nadciśnieniowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *