admin

Leki przeciwwstrzqsowe

Wstrząs jest zespołem patogenetycznym i symptomatologicznym, trudnym do jednoznacznego określenia. Najogólniej wstrząs można określić jako zespół objawów klinicznych, występujących wtedy, gdy homeosta- tyczne (autoregulacyjne) mechanizmy organizmu nie są w stanie zapewnić prawidłowego przepływu krwi przez ważne dla życia narządy.

Wstrząs różni się od omdlenia i zapaści pod wieloma względami, aczkolwiek spadek ciśnienia krwi jest jednym z decydujących objawów wstrząsu. Rozróżnia się wiele postaci i okresów wstrząsu – postępowanie w każdej postaci i okresie jest odmienne.

Czytaj dalej

Kofeina zwiększa siłę skurczu mięśni

Kofeina zwiększa siłę skurczu mięśni prążkowanych i wydajność pracy mięśni. Ponadto silnie pobudza wydzielanie soku żołądkowego o dużej zawartości kwasu solnego i pepsyny. Długotrwałe używanie napojów zawierających kofeinę może sprzyjać powstawaniu owrzodzeń błony śluzowej żołądka.

Losy w organizmie. Kofeina łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego, tkanki podskórnej i mięśniowej. W organizmie w ciągu kilku godzin ulega demetylacji i utlenieniu do nieczynnych metabolitów wydalanych z moczem.

Czytaj dalej

Gapikomina

Gapikomina (Bicordin) jest pochodną pirydylometyloaminy, która rozszerza naczynia wieńcowe, nie wpływając na inne parametry czynności serca. Działa w różnych postaciach choroby wieńcowej, zwiększając zwłaszcza tolerancję na wysiłek. Jest stosowana także w stanach przed- zawałowych i w rekonwalescencji pozawałowej.

Preparat Bicordin (tabl. 12,5 mg) stosuje się w dawkach zwiększanych od 25 do 75 mg/24 h. Dipirydamol (Dipyridamolum0, Curantyl, Persantin), czyli 2,6-bis-(die- tanoloamino)-4,8-dipirydynopirymido-5,4-pirymidyna, poprawia zaopatrzenie mięśnia sercowego w tlen, działając równocześnie nieznacznie inotropowo dodatnio.

Czytaj dalej

Preparat i dawkowanie

Procainamidum (Pronestyl) – tabl. 250 mg, 3-4 razy dziennie po 1-2 tabl., w nagłych przypadkach – amp. 500 mg, powoli dożylnie 200-500 mg z prędkością 100 mg/min.

Działanie farmakologiczne. Dizopiramid działa podobnie do chinidyny i prokainamidu. Stosowany jest w częstoskurczu komorowym i nadko- morowym, w migotaniu przedsionków, przy występowaniu skurczów dodatkowych. Podobnie jak chinidyna i prokainamid hamuje przewodnictwo w układzie bodźcoprzewodzącym serca.

Czytaj dalej

Mechanizm działania inotropowo dodatniego kofeiny

Mechanizm działania inotropowo dodatniego kofeiny polega na hamowaniu fosfodiesterazy, enzymu rozkładającego 3′,5’-cAMP (p. rozdz. 2).

W niewydolności-krążenia pochodzenia sercowego kofeina ma zastosowanie ograniczone – jako lek pomocniczy w niektórych przypadkach ze zwolnioną czynnością komór. Korzystnym dodatkowym działaniem kofeiny jest efekt moczopędny.

Czytaj dalej

LEKI NACZYNIOWE

Stan czynnościowy naczyń krwionośnych zależy m.in. od czynności ośrodka naczynioruchowego i ośrodków w rdzeniu kręgowym, od układu autonomicznego (ryc. 7.7) i napięcia mięśni gładkich naczyń.

Pośrednio na regulację czynności naczyń wpływa praca serca, mająca istotne znaczenie dla ciśnienia tętniczego. Ośrodki naczynioruchowe w rdzeniu przedłużonym i kręgowym są pod-porządkowane wyższym ośrodkom, umiejscowionym w podwzgórzu.

Czytaj dalej

Leki pobudzające ośrodek naczynioruchowy

Niketamid (Nikethamide, Cardiamidum), pobudzając ośrodek naczynioruchowy, wywołuje skurcz naczyń jamy brzusznej. Wskutek tego krew przemieszcza się do pozostałych części układu naczyniowego. Niketamid nie wpływa na ogół bezpośrednio na serce zmiany pracy serca są przede wszystkim następstwem przemieszczenia krwi w układzie krążenia. Podwyższa ciśnienie krwi, zwłaszcza w stanach hipotensji. Przeciwwskazaniem dla niketamidu jest padaczka i nadciśnienie tętnicze.

Czytaj dalej

Kofeina jest spożywana przez wielu ludzi

Kofeina jest spożywana przez wielu ludzi, którzy piją codziennie kawę i herbatę. W herbacie jest więcej kofeiny niż w kawie, zazwyczaj jednak po herbacie występuje mniejsze pobudzenie ośrodkowe. Jest to spowodowane tym, że garbniki zawarte w herbacie utrudniają wchłanianie się kofeiny z przewodu pokarmowego. W kawie oprócz kofeiny znajdują się olejki eteryczne, które również pobudzają oun. Główną przyczyną tak rozpowszechnionego zwyczaju picia herbaty i kawy jest działanie pobudzające kofeiny na mózg, prowadzące do zmniejszenia znużenia, ułatwienia i przyspieszenia czynności psychicznych oraz zwiększenia siły mięśniowej. Kofeina znajduje się też w innych napojach, m.in. w Coca-cola. W szklance kawy znajduje się 100-150 mg kofeiny. Produkowana jest też tzw. kawa bezkofeinowa (sanka) w 97% pozbawiona normalnej-zawartości kofeiny.

Czytaj dalej

Przeciwwskazania to choroba wrzodowa

Przeciwwskazania to choroba wrzodowa, zawał serca, wylew krwi do mózgu, zapalenie miąższu wątrobowego. Preparat i dawkowanie

Cardilan (Nicofuranose) – draż. 250 mg, początkowo' 2 razy dziennie po 1 draż., stopniowo zwiększa się dawkę do 3 razy dziennie po 2-3 draż. między posiłkami.