Coretal

Preparaty i dawkowanie – 1. Propranolol0 – tabl. 10 i 40 mg, 2-4 razy dziennie w dawce 10-40 mg, amp. 1 i 5 mg, dożylnie.

– 2. Coretal (Oxprenolol0) – tabl. 20 mg, 2-4 razy dziennie w dawce 20 mg Slow- -Trasicor – preparat o przedłużonym działaniu, draż. 160 mg.

– 3. Visken (Pindolol) – tabl. 5 mg, średnio w dawce 5 mg 3-4 razy dziennie, amp. 1 mg dożylnie.

– 4. Practolol0 – amp. 10 mg dostępny wyłącznie w lecznictwie zamkniętym.

– 5. Beloc (Betoloc, Metoprolol) – tabl. 50 i 100 mg.

Phenytoinum – stosuje się doustnie w dawce 100 mg 2-3 razy dziennie. Leki pobudzające ośrodki bodźcotwórcze i przewodnictwo (zwiększające automatyzm serca)

Leki tej grupy są stosowane w zaburzeniach rytmu będących następstwem upośledzenia przewodnictwa w układzie bodźcoprzewodzącym (blok przedsionkowo-komorowy, blok zatokowo-przedsionkowy i in.) oraz w patologicznym rzadkoskurczu. W niektórych z wymienionych wyżej zaburzeń rytmu podstawowe znaczenie ma zastosowanie elektrycznego rozrusznika (serca, pobudzającego serce do rytmicznych skurczów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *