Dihydropochodne alkaloidów sporyszu

Uwodornione pochodne alkaloidów sporyszu są pozbawione w znacznym stopniu zdolności kurczenia mięśni gładkich, co jest charakterystyczną właściwością działania alkaloidów macierzystych. Wykazują natomiast silniejsze działanie a-adrenolityczne. Ponadto związki te działają depresyjnie na ośrodki naczynioruchowe podwzgórza i rdzenia przedłużonego, co ma prawdopodobnie podstawowe znaczenie w ich działaniu hi- potensyjnym.

Dihydroergotamina jest stosowana zwłaszcza w bólach głowy pochodzenia naczyniowego, towarzyszących często chorobie nadciśnie- niowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *