Doktor

Preparaty i dawkowanie

– 1. Novodrin – tatol. podjęzykowe 20 mg, stosowane 2-3 razy dziennie po 1fa-1 tabl., roztwór 1% – 3 razy dziennie po 10-20 kropli Isuprel amp. 0,2 mg.

– 2. Isoprenalinum comp. – roztwór 1% – do 30 kropli 2-3 razy dziennie. – 3. Astmopent (Orcyprenaline0, Alupent) – tabl. 20 mg, 2-3 razy dziennie po 1 tabl., aerozol l,5*/o, amp. 0,5 mg do stosowania w nagłych wypadkach.

Czytaj dalej

Preparat Corinfar

Preparat Corinfar (draż. 10 mg) podaje się 3 razy dziennie po 1 draż. zapobiegawczo w napadzie bólowym 1 draż. podjęzykowo po uprzednim rozgryzieniu.

Werapamil (Verapamil, Isoptin) jest lekiem blokującym „wolne kanały wapniowe”, stosowanym głównie jako lek przeciwarytmiczny, jest także skuteczny w chorobie niedokrwiennej serca, tak jak nifedypina.

Prawdopodobnie działanie hipotensyjne

Prawdopodobnie działanie hipotensyjne rezerpiny i pokrewnych alkaloidów jest związane w dużej mierze z jej działaniem obwodowym na ściany naczyń i na serce, polegającym na zakłóceniu czynności synaps adrenergicznych. Opróżnienie magazynów presynaptycznych z amin ka- techolowych powoduje zubożenie zakończeń nerwów współczulnych w zapasy neuroprzekaźnika. Dochodzi również do upośledzenia zdolności pobierania zwrotnego noradrenaliny, która ma istotne znaczenie dla czynności synapsy. Ze względu na to działanie obwodowe jest uzasad-nione zaliczenie alkaloidów rauwolfii także do leków sympatykolitycz- nych (p. niżej).

Czytaj dalej

Zatrucia i objawy niepożądane

Losy w organizmie. Z błony śluzowej przewodu pokarmowego glikozydy strofantusa nie wchłaniają się, podaje się je dożylnie. Różnice wchłaniania w porównaniu z glikozydami naparstnicy zilustrowano na ryc. 7.3. Możliwe jest podanie domięśniowe, ale z dodatkiem środka znieczulającego miejscowo ze względu na ich działanie drażniące. Glikozydy stro- fantusa w mniejszym stopniu niż glikozydy naparstnicy wiążą się z białkami krwi, Z tego powodu, zwłaszcza przy podaniu dożylnym, dochodzi do szybszego przenikania strofantyny do mięśnia sercowego. Eliminacja glikozydów strofantusa jest względnie szybka, dlatego nie dochodzi do kumulacji (p. ryc. 7.1 i 7.4 oraz tab. 7.2).

Czytaj dalej

Preparat i dawkowanie

Minipress (Pratsiol) – tabl. 1, 2, i 5 mg. Zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 0, 5 mg raz dziennie, zwiększając dawkę zależnie od potrzeby. Przeciętne dawkowanie–

– 2 razy dziennie po 1-2 mg. Nie należy przekraczać dawki 15 mg/24 h. Uwaga. Preparat jest przeciwwskazany w przypadku, uczulenia na prazosynę oraz w okresie ciąży i laktacji z powodu prewencji ogólnej. Nie stosuje się go także u dzieci do 12 lat.

Czytaj dalej

Leki przeciwwstrzqsowe

Wstrząs jest zespołem patogenetycznym i symptomatologicznym, trudnym do jednoznacznego określenia. Najogólniej wstrząs można określić jako zespół objawów klinicznych, występujących wtedy, gdy homeosta- tyczne (autoregulacyjne) mechanizmy organizmu nie są w stanie zapewnić prawidłowego przepływu krwi przez ważne dla życia narządy.

Wstrząs różni się od omdlenia i zapaści pod wieloma względami, aczkolwiek spadek ciśnienia krwi jest jednym z decydujących objawów wstrząsu. Rozróżnia się wiele postaci i okresów wstrząsu – postępowanie w każdej postaci i okresie jest odmienne.

Czytaj dalej

Kofeina zwiększa siłę skurczu mięśni

Kofeina zwiększa siłę skurczu mięśni prążkowanych i wydajność pracy mięśni. Ponadto silnie pobudza wydzielanie soku żołądkowego o dużej zawartości kwasu solnego i pepsyny. Długotrwałe używanie napojów zawierających kofeinę może sprzyjać powstawaniu owrzodzeń błony śluzowej żołądka.

Losy w organizmie. Kofeina łatwo wchłania się z przewodu pokarmowego, tkanki podskórnej i mięśniowej. W organizmie w ciągu kilku godzin ulega demetylacji i utlenieniu do nieczynnych metabolitów wydalanych z moczem.

Czytaj dalej

Zastosowanie lecznicze

Zastosowanie lecznicze ogranicza się do nalewki z miłka – Tinctura Adonidis vernalis titrata. Ze względu na słabe wchłanianie z przewodu pokarmowego doustne dawki wynoszą 15-30 kropli nalewki, często łącznie z nalewką z konwalii.

Konwalia majowa (Convallaiia majalis) jest to popularna roślina krajowa kwitnąca wiosną, której głównym glikozydem jest konwalatoksy- na, występująca w kwiatach i liściach. W nasionach występuje ponadto glikozyd bogatszy o 1 cząsteczkę sacharydu, zwany konwalozydem. Działanie glikozydów konwalii na serce jest podobne do strofantyny, ale znacznie słabsze. Wchłanianie jelitowe jest dużo lepsze niż strofantyny, aczkolwiek nie tak pewne jak dla większości glikozydów naparstnicy.

Czytaj dalej

Gapikomina

Gapikomina (Bicordin) jest pochodną pirydylometyloaminy, która rozszerza naczynia wieńcowe, nie wpływając na inne parametry czynności serca. Działa w różnych postaciach choroby wieńcowej, zwiększając zwłaszcza tolerancję na wysiłek. Jest stosowana także w stanach przed- zawałowych i w rekonwalescencji pozawałowej.

Preparat Bicordin (tabl. 12,5 mg) stosuje się w dawkach zwiększanych od 25 do 75 mg/24 h. Dipirydamol (Dipyridamolum0, Curantyl, Persantin), czyli 2,6-bis-(die- tanoloamino)-4,8-dipirydynopirymido-5,4-pirymidyna, poprawia zaopatrzenie mięśnia sercowego w tlen, działając równocześnie nieznacznie inotropowo dodatnio.

Czytaj dalej