Doktor

Preparat i dawkowanie

Procainamidum (Pronestyl) – tabl. 250 mg, 3-4 razy dziennie po 1-2 tabl., w nagłych przypadkach – amp. 500 mg, powoli dożylnie 200-500 mg z prędkością 100 mg/min.

Działanie farmakologiczne. Dizopiramid działa podobnie do chinidyny i prokainamidu. Stosowany jest w częstoskurczu komorowym i nadko- morowym, w migotaniu przedsionków, przy występowaniu skurczów dodatkowych. Podobnie jak chinidyna i prokainamid hamuje przewodnictwo w układzie bodźcoprzewodzącym serca.

Czytaj dalej

Mechanizm działania inotropowo dodatniego kofeiny

Mechanizm działania inotropowo dodatniego kofeiny polega na hamowaniu fosfodiesterazy, enzymu rozkładającego 3′,5’-cAMP (p. rozdz. 2).

W niewydolności-krążenia pochodzenia sercowego kofeina ma zastosowanie ograniczone – jako lek pomocniczy w niektórych przypadkach ze zwolnioną czynnością komór. Korzystnym dodatkowym działaniem kofeiny jest efekt moczopędny.

Czytaj dalej

LEKI NACZYNIOWE

Stan czynnościowy naczyń krwionośnych zależy m.in. od czynności ośrodka naczynioruchowego i ośrodków w rdzeniu kręgowym, od układu autonomicznego (ryc. 7.7) i napięcia mięśni gładkich naczyń.

Pośrednio na regulację czynności naczyń wpływa praca serca, mająca istotne znaczenie dla ciśnienia tętniczego. Ośrodki naczynioruchowe w rdzeniu przedłużonym i kręgowym są pod-porządkowane wyższym ośrodkom, umiejscowionym w podwzgórzu.

Czytaj dalej

Leki pobudzające ośrodek naczynioruchowy

Niketamid (Nikethamide, Cardiamidum), pobudzając ośrodek naczynioruchowy, wywołuje skurcz naczyń jamy brzusznej. Wskutek tego krew przemieszcza się do pozostałych części układu naczyniowego. Niketamid nie wpływa na ogół bezpośrednio na serce zmiany pracy serca są przede wszystkim następstwem przemieszczenia krwi w układzie krążenia. Podwyższa ciśnienie krwi, zwłaszcza w stanach hipotensji. Przeciwwskazaniem dla niketamidu jest padaczka i nadciśnienie tętnicze.

Czytaj dalej

Kofeina jest spożywana przez wielu ludzi

Kofeina jest spożywana przez wielu ludzi, którzy piją codziennie kawę i herbatę. W herbacie jest więcej kofeiny niż w kawie, zazwyczaj jednak po herbacie występuje mniejsze pobudzenie ośrodkowe. Jest to spowodowane tym, że garbniki zawarte w herbacie utrudniają wchłanianie się kofeiny z przewodu pokarmowego. W kawie oprócz kofeiny znajdują się olejki eteryczne, które również pobudzają oun. Główną przyczyną tak rozpowszechnionego zwyczaju picia herbaty i kawy jest działanie pobudzające kofeiny na mózg, prowadzące do zmniejszenia znużenia, ułatwienia i przyspieszenia czynności psychicznych oraz zwiększenia siły mięśniowej. Kofeina znajduje się też w innych napojach, m.in. w Coca-cola. W szklance kawy znajduje się 100-150 mg kofeiny. Produkowana jest też tzw. kawa bezkofeinowa (sanka) w 97% pozbawiona normalnej-zawartości kofeiny.

Czytaj dalej

Przeciwwskazania to choroba wrzodowa

Przeciwwskazania to choroba wrzodowa, zawał serca, wylew krwi do mózgu, zapalenie miąższu wątrobowego. Preparat i dawkowanie

Cardilan (Nicofuranose) – draż. 250 mg, początkowo' 2 razy dziennie po 1 draż., stopniowo zwiększa się dawkę do 3 razy dziennie po 2-3 draż. między posiłkami.

Leki rozszerzające naczynia

Teoretyczną podstawą do stosowania leków rozszerzających naczynia we wstrząsie jest stwierdzenie w przebiegu wstrząsu maksymalnego skurczu naczyń w niektórych obszarach (m.in. wskutek działania endogennych amin sympatykomimetycznych). W celu przywrócenia przepływu krwi w tkankach można zastosować leki a-adrenolityczne (dibenzylinę, fen- tolaminę i in.). Warunkiem skutecznego ich działania jest uzupełnienie w nadmiarze objętości krwi krążącej.

Czytaj dalej

Używka w postaci kawy

żywka w postaci kawy lub herbaty zawdzięcza działaniu pobudzającemu czynności umysłowe. Działanie pobudzające ośrodki naczynioruchowy i oddechowy jest wy-korzystywane w stanach zahamowania ich czynności, np. w chorobach zakaźnych, w niektórych zatruciach, w okresie rekonwalescencji po ciężkich chorobach.

Kofeina wywiera silne działanie na układ sercowo-naczyniowy. Działając bezpośrednio miolitycznie rozszerza większość naczyń krwionośnych. Według autorytatywnych opinii zwęża natomiast naczynia krwionośne mózgu, wskutek czego znalazła bardzo szerokie zastosowanie w bólach głowy spowodowanych zaburzeniami napięcia naczyń krwionośnych, najczęściej równocześnie z salicylanami lub pochodnymi pirazo- lonu, a w migrenowych bólach głowy z alkaloidami sporyszu.

Czytaj dalej

Do leczenia przyczynowego

Do leczenia przyczynowego należy tamowanie krwawienia i zaopatrzenie rany w przypadkach urazów, zastosowanie skutecznych leków che- mioterapeutycznych we wstrząsie septycznym.

Poniżej omówiono grupy leków, które stosuje się w leczeniu wstrząsu bez wnikania w zasady postępowania w poszczególnych okresach i rodzajach wstrząsu. Bardziej szczegółowo omówiono postępowanie w polekowym wstrząsie uczuleniowym.

Czytaj dalej