Działanie tiazydów w moczówce prostej

W drugiej fazie działania tiazydów przede wszystkim występuje zmniejszenie oporu naczyniowego w związku z bezpośrednim działaniem tiazydów na naczynia krwionośne. Zwykle w leczeniu choroby nadciśnie- niowej podaje się tiazydy łącznie z lekami blokującymi czynność neuronu adrenergicznego.

Działanie tiazydów w moczówce prostej. Paradoksalne, antydiuretycz- ne działanie tiazydów występuję u chorych na moczówkę prostą. Stosując terapię tiazydową przy jednoczesnym ograniczeniu podaży soli, można zmniejszyć poliurię o połowę. Mechanim działania tiazydów w moczówce prostej polega na zmniejszeniu stężenia jonów sodowych w osoczu przy stałej podaży płynów. Prowadzi to z kolei do zmniejszenia pragnienia 1 zmniejszenia pobierania płynów przez chorego.

Losy w organizmie. Tiazydy wchłaniają się z przewodu pokarmowego w 80°/o, wyjątek stanowi chlorotiazyd, który wchłania się tylko w 20°/o. Rozmieszczenie w organizmie, jak również czas i siła działania tiazydów zależą od stopnia rozpuszczalności w lipidach i wiązania się leku z białkami osocza. Oba te parametry wpływają na szybkość wydalania tiazydów przez nerki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *