Glikozydy strofantusa

Działanie farmakologiczne. Glikozydy strofantusa działają ino- i tono- tropowo dodatnio z siłą równą lub przewyższającą działanie niektórych glikozydów naparstnicy. Działanie chrono- i dromotropowe ujemne występuje w znacznie mniejszym stopniu niż po glikozydach naparstnicy, podobnie, jak działanie batmotropowe dodatnie. Mechanizm dodatniego działania inotropowego glikozydów strofantusa jest taki sam jak glikozydów naparstnicy. Pewne różnice w działaniu, np. różny czas działania, brak kumulacji, zależą m.in. od stopnia wiązania z białkami krwi. <

Lecznicze działanie glikozydów strofantusa występuje szybko, w ciągu 3-10 min, ze względu na drogę podania oraz szybkie wiązanie z mięśniem sercowym. Z tego powodu są one chętnie stosowane w nagłych przypadkach niewydolności krążenia pochodzenia sercowego, np. w ostrym obrzęku płuc i ostrym przekrwieniu płuc. Ze względu na niewielką jedynie tendencję do zwalniania pracy serca glikozydy strofantusa są chętnie stosowane także w przypadkach niewydolności krążenia z wolną czynnością serca. Działanie glikozydów strofantusa wygasa w ciągu 6-8 h po podaniu, maksymalne działanie występuje po 60 min od podania.

Pod względem farmakologicznym nie ma istotnych różnic w działaniu między strofantyną G a glikozydami Stiophantus Kombe, dlatego w tab. 7.2, w której przedstawiono najważniejsze różnice w działaniu glikozydów różnego pochodzenia, oba rodzaje glikozydów ujęto łącznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *