Inne

Wiele leków o różnej budowie chemicznej wywiera słabe działanie uspokajające i przeciwlękowe. Rzadziej, w porównaniu z meprobamatem i pochodnymi benzodiazepiny, wywołują przyzwyczajenie i uzależnienie. Mechanizm ich działania jest nieznany. Prawpodobnie działają hamująco na ośrodki podkorowe mózgu, twór siatkowaty rdzenia przedłużonego, wzgórze, podwzgórze oraz układ limbiczny. Działanie niektórych z nich jest niepewne. Stosuje się je w psychonerwicach, stanach pobudzenia psychicznego oraz w stanach lękowych.

Najczęściej stosuje się hydroksyzynę (Hydroxyzinum, Atarax) oraz proksybarbal (Proxibarbal°, Ipronal). W celu zniesienia reakcji somatycznych występujących w stanach lękowych (bicie serca, pocenie się, biegunka), stosuje się leki (3-adrenoli- tyczne, które w przeciwieństwie do leków kojących nie znoszą psychologicznego komponentu lęku.

Ó.9.5. Leki przeciwdepresyjne 6.9.5.1. Leki trójpierścieniowe. Budowa chemiczna i podstawowe właściwości farmakologiczne. Do trój- pierścieniowych leków przeciwdepresyjnych należą pochodne dibenzo- azepiny (imipramina, dezmetyloimipr amina), dibenzocykloheptadienu (amitryptylina, nortryptylina), dibenzocykloheptatrienu (protryptylina), dibenzotiepiny (protiaden, nortiaden) i dibenzoksepiny (doksepin).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *