Kofeina

Mechanizm działania. Metyloksantyny są inhibitorami fosfodiesterazy. Enzym ten rozkłada cykliczny 3′,5’-adenozynomonofosforan (3′,5′-cAMP) do biologicznie nieczynnego 5-AMP (p. rozdz. 3). Metyloksantyny, działając pozareceptorowo, powodują wewnątrzkomórkowe nagromadzenie się 3’,5’-cAMP, co tłumaczy działanie metyloksantyn na mózg, serce, mięśnie gładkie, mięśnie prążkowane i nerki. Najsilniejszym inhibitorem fosfodiesterazy spośród metyloksantyn jest teofilina.

Działanie farmakologiczne. Kofeina ma wielostronne działanie farma-kologiczne. Silnie pobudza !ośrodki naczynioruchowy, oddechowy oraz nerwu błędnego. Ze względu na pobudzające działanie na ośrodek naczynioruchowy kofeina powinna powodować skurcz naczyń krwionośnych oraz znaczny wzrost ciśnienia krwi. Tymczasem po kofeinie występuje na ogół tylko nieznaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego, ok. kilku kPa, ponieważ przeciwdziała temu jej działanie miolityczne, bezpośrednio rozszerzające naczynia krwionośne. Pobudzenie ośrodka oddechowego powoduje zwiększenie częstości oddechów i pojemności od-dechowej. Jest ono szczególnie silne w stanach zahamowania czynności tego ośrodka, np. w zatruciu morfiną lub lekami nasennymi. Mechanizm pobudzenia ośrodka oddechowego przez kofeinę polega na zwiększeniu jego wrażliwości na działanie dwutlenku węgla. Pobudzenie ośrodka nerwu błędnego może prowadzić do rzadkoskurczu, na ogół jednak kofeina przyspiesza czynność serca wskutek bezpośredniego pobudzającego działania na układ przewodzący serca.

Kofeina pobudza korę mózgu (działanie psychoanaleptyczne), ułatwia przebieg procesów umysłowych, zwiększa wrażliwość na bodźce otoczenia. usuwa uczucie zmęczenia, znużenia, senności i głodu. Po okresie pobudzenia mogą występować objawy zahamowania czynności kory mózgu, zwłaszcza po zastosowaniu dużych dawek kofeiny, powodujących silne pobudzenie psychiczne i ruchowe. Kofeina swoje wysokie spożycie jako

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *