KREW I ŚRODKI KRWIOPOCHODNE

Postępowanie lecznicze we wstrząsie pokrwotocznym polega na przetoczeniu krwi lub podaniu środków krwiopochodnych albo środków zastępczych krwi. W celu lepszego utlenowania krążącej krwi zwykle zaleca się również oddychanie tlenem.

Najcenniejszym lekiem stosowanym we wstrząsie pokrwotocznym jest świeża krew ludzka, wszelkie inne płyny spełniają wyłącznie rolę środka zastępczego. Przy przetaczaniu krwi odpowiednio dobranej pod względem właściwości grupowych (grup głównych i czynnika Rh), o zgodności sprawdzonej dodatkowo za pomocą prób krzyżowej i biologicznej, należy pamiętać, że krew konserwowana zawiera dodatek 0,5-0,9% cytrynianu sodu lub 4 mg/100 ml heparyny. Krew konserwowaną można przetaczać najpóźniej 3 tygodnie po jej pobraniu. Po tym okresie dochodzi do rozpadu m.in. znacznej ilości białych i czerwonych krwinek, CO’ powoduje wystąpienie reakcji niepożądanych i powikłań poprzetoczeniowych. Niekiedy w miejsce pełnej krwi przetacza się zawiesinę krwinek czerwonych w roztworze Ringera, Poza korzyściami wynikającymi ze wskazań klinicznych, roztwory krwinek czerwonych mogą być prze-chowywane w temperaturze – 79°C przez 6-8 miesięcy.

Stosowanie pełnej krwi ogranicza się do wstrząsów oligowolemicznych, a zwłaszcza pokrwotocznych. We wstrząsach normowolemicznych przetoczenie pełnej krwi, poprzez zwiększenie liczby krwinek czerwonych, prowadzi do zwiększenia lepkości krwi i utrudnienia krążenia. W tych przypadkach stosuje się dożylne wstrzyknięcia osocza krwi ludzkiej, zarówno świeżego, jak i 5-7% roztworów osocza suchego liofilizowanego. Ogólna objętość przetoczonego osocza, wprowadzonego najczęściej do-żylnie w postaci wlewu kroplowego, może dochodzić do 500 ml. Zamiast osocza można użyć do przetoczenia 4-5% roztworów albuminy krwi ludzkiej. Dożylnie podana albumina spełnia rolę materiału odżywczego tkanek i powoduje wyrównanie bilansu azotowego organizmu, co ma szczególne znaczenie np. w obrzękach głodowych, w nerczycach itp. W hipoalbuminemiach stosuje się dożylnie 50-75 g albuminy. Roztwór 5% albuminy jest roztworem izoonkotycznym z osoczem krwi, alg tego białka zatrzymuje w układzie naczyniowym 18 g wody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *