LEKI DZIAŁAJĄCE NA UKŁAD KRĄŻENIA

Układ krążenia pod względem anatomicznym stanowi zamknięty układ. Elementy układu krążenia mogą funkcjonować i oddziaływać na leki nawet po pozbawieniu ich łączności z organizmem, co występuje np. w przypadku izolowanego serca. W warunkach fizjologicznych podlega on jednak ścisłej kontroli ze strony oun poprzez nerwy współczułne

– 1 przywspółczulne, co zapewnia możliwość przystosowania do zmiennych warunków środowiska. Modyfikujący wpływ na czynność układu krążenia wywierają także czynniki humoralne, np. aminy katecholowe, a ponadto niektóre jony. Na przykład zwiększenie stężenia jonów wapniowych powoduje zwiększenie siły skurczowej mięśnia sercowego, z równoczesnym zwolnieniem czynności. Wpływ na czynność serca i zmianę reaktywności na leki mogą także wywrzeć zmiany stężenia jonów potasowych w surowicy.

Układ krążenia stanowi czynnościową całość. Zaburzenie czynności którejkolwiek części tego układu – np. serca, układu tętniczego, układu naczyń włosowatych lub żylnych — wywołuje zmiany o charakterze wyrównawczym w pozostałych częściach układu, o czym należy pamiętać, stosując jakiekolwiek leki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *