Leki ,,ekonomizujqce” czynność mięśnia sercowego

Aminy katecholowe wywierają znaczny wpływ na metabolizm mięśnia sercowego. Poprzez pobudzenie przemiany węglowodanowej zwiększają one wytwarzanie energii w sercu, z równoczesnym zwiększeniem zużycia tlenu.

Leki blokujące sercowy receptor (3-adrenergiczny hamują procesy glikolizy i przemiany w cyklu kwasów trójkarboksylowych, w których następuje zużycie tlenu (na 1 cząsteczkę glukozy zmetabolizowanej do dwutlenku węgla zużywa się 6 cząsteczek tlenu).

Wszystkie stosowane w kraju leki (i-adrenolityczne hamują czynność serca, tzn. działają chrono-, dromo-, ino-, tono- oraz batmotropowo ujemnie. Jak już wspomniano wyżej, metoprolol wpływa bardziej wybiórczo na receptory adrenergiczne w sercu, w mniejszym stopniu wybiórcze działanie wykazuje oksprenolol, a propranolol i pindolol działają na oba typy receptorów (w sercu oraz w naczyniach i oskrzelach) z jednakową siłą. Budowa chemiczna tych związków – p. rozdz. 2. Działanie ekono- mizujące na mięsień sercowy wywiera również nifedypina i werapamil.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *