Leki heparynopodobne

Podobne do heparyny działanie wywierają również estry siarkowe innych polisacharydów. W porównaniu z heparyną działają one zazwyczaj dłużej. Zaliczamy do nich ester siarkowy dekstranu, ester siarkowy kwasu polianhydromanurowego (Paritol) oraz ester siarkowy kwasu poli- heksuronowego (Treburon).

Sulfonowany dekstran w porównaniu z heparyną wywiera działanie kilkakrotnie słabsze, ale utrzymujące się 2-krotnie dłużej, tj. 5-7 h. Najsilniejsze działanie wywiera preparat o m.cz. 7500. Stosuje się go co 6 h dożylnie w dawce jednorazowej wynoszącej 330 mg, tj. 5000 j.m. Siłę działania leku określa się w jednostkach międzynarodowych heparyny.

Paritol wywiera również słabsze, ale 2-4 razy dłuższe działanie niż heparyna. Stosuje się go dożylnie 2-3 razy dziennie w 10% roztworze w ilości 0,5-1 mg/kg. Paritol może powodować wystąpienie powikłań w postaci zapaści, obrzęków lub pokrzywek, a u osób z niewydolnością nerek zwiększa stężenie mocznika we krwi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *