Leki hipotensyjne

Leki hipotensyjne działające poprzez oun z równoczesnym działaniem obwodowym 7.3.1.1.1. Alkaloidy rauwolfii Alkaloidy Rauwoltia seipentina, tj. rezerpina i zespół pokrewnych alkaloidów, oprócz swoistego wpływu psychoanaleptycznego wywołują powolny i długotrwały spadek ciśnienia tętniczego krwi. Jest to obecnie ich zasadnicze zastosowanie lecznicze, ponieważ jako leki psychotropowe nie są obecnie stosowane. Obniżeniu ciśnienia tętniczego po alkaloidach rauwolfii towarzyszy bradykardia.

Zaletą rezerpiny oraz pokrewnych alkaloidów jest względne bezpieczeństwo terapii. Ciśnienie tętnicze obniża się, jak już podkreślano, powoli, jest możliwe dogodne dobieranie dawki leku w zależności od potrzeby. Występujące równolegle zwolnienie pracy serca może być korzystne w istniejącym częstoskurczu lub niekorzystne przy równoczesnym rzadkoskurczu. Ze względu na liczne objawy niepożądane (p. niżej), obserwuje się ostatnio tendencję do zmniejszonego stosowania rezerpiny.

Mechanizm działania. Ośrodkowym punktem uchwytu rezerpiny są struktury współczulne podwzgórza oraz twór siatkowaty. Mechanizm działania polega na upośledzeniu zdolności magazynowania amin kate- cholowych w tkankach. Zjawisko to zachodzi nie tylko w wymienionych strukturach pnia mózgu, ale także na obwodzie – w ścianach naczyń, sercu, nadnerczach i innych tkankach. Aminy te, jak również 5-hydro- ksytryptamina, są uwalniane z magazynów tkankowych, a następnie metabolizowane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *