LEKI NACZYNIOWE

Stan czynnościowy naczyń krwionośnych zależy m.in. od czynności ośrodka naczynioruchowego i ośrodków w rdzeniu kręgowym, od układu autonomicznego (ryc. 7.7) i napięcia mięśni gładkich naczyń.

Pośrednio na regulację czynności naczyń wpływa praca serca, mająca istotne znaczenie dla ciśnienia tętniczego. Ośrodki naczynioruchowe w rdzeniu przedłużonym i kręgowym są pod-porządkowane wyższym ośrodkom, umiejscowionym w podwzgórzu.

Lekami naczyniowymi nazywamy leki wpływające na ciśnienie tętnicze krwi lub na zmiany przepływu krwi przez określony obszar naczyń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *