LEKI NASERCOWE DZIAŁAJĄCE INOTROPOWO DODATNIO

Istotą ostrej i przewlekłej niewydolności krążenia pochodzenia sercowego jest niedostateczna siła skurczowa mięśnia sercowego, który nie może przepompować normalnej ilości krwi dopływającej z układu żylne- go do układu tętniczego. Z powodu niepełnych skurczów i niezupełnego opróżnienia komór maleje objętość minutowa serca, wskutek czego tkanki są gorzej zaopatrzone w krew tętniczą. Z powodu zalegania krwi w komorach i przedsionkach żyły są przepełnione, wzrasta ciśnienie żylne w naczyniach włosowatych. Przepełnione krwią naczynia włosowate ulegają rozszerzeniu, maleje prędkość prądu krwi, powstają zastoje żylne w narządach, przesięki w jamach ciała oraz obrzęki’hydrostatyczne tkanki łącznej.

Powyższe objawy występują zwłaszcza wyraźnie w przewlekłej niewydolności krążenia. W ostrej niewydolności krążenia pochodzenia sercowego objawy występują najczęściej w obrębie krążenia płucnego, w postaci napadu duszności, spowodowanego nadmiernym napływem krwi do płuc, zwanego dychawicą sercową, lub w postaci obrzęku płuc.

W niewydolności serca podaje się przede wszystkim glikozydy naser- cowe, które działają chrono- i dromotropowo ujemnie oraz ino-, tono- i batmotropowo dodatnio.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *