Leki rozszerzające naczynia

Teoretyczną podstawą do stosowania leków rozszerzających naczynia we wstrząsie jest stwierdzenie w przebiegu wstrząsu maksymalnego skurczu naczyń w niektórych obszarach (m.in. wskutek działania endogennych amin sympatykomimetycznych). W celu przywrócenia przepływu krwi w tkankach można zastosować leki a-adrenolityczne (dibenzylinę, fen- tolaminę i in.). Warunkiem skutecznego ich działania jest uzupełnienie w nadmiarze objętości krwi krążącej.

Poglądy na stosowanie glikokortykosteroidów w różnych postaciach wstrząsu nie są ostatecznie ustalone. Nie budzi jednak wątpliwości celowość ich podawania we wstrząsie anafilaktycznym i uczuleniowym (p. str. 458).

W innych rodzajach wstrząsu stosowanie glikokortykosteroidów opiera się raczej na przesłankach doświadczalnych i klinicznych niż na podstawach fizjologicznych. Zastosowanie znajduje głównie hydrokortyzon (Hydrocortisonum hemisuccinatum) we wstrzyknięciach dożylnych w dawce 100-200 mg oraz preparat Fenicort 25 mg dożylnie. Szczególnie korzystne działanie zaobserwowano po zastosowaniu hydrokortyzonu we wstrząsie septycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *