Leki sodopędne i moczopędne

Zmniejszenie objętości krwi krążącej i płynu pozakomórkowego prowadzi do zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Stosuje się głównie hydrochloro- tiazyd i furosemid, oba związki z grupy heterocyklicznych sulfonamidów. Objętość osocza i płynu pozakomórkowego w tkankach zmniejsza się po zastosowaniu tych leków w wyniku zahamowania wchłaniania zwrotnego jonów sodowych, a w ślad za tym anionów i wody. Leki te zmniejszają równocześnie pobudliwość naczyń na kurczące działanie amin ka- techolowych.

Hydrochlorotiazyd zwiększa wydalanie jonów potasowych z moczem, z tego powodu jest wskazane równoczesne podawanie soli potasowych. W leczeniu nadciśnienia często się stosuje preparaty złożone, np. Retia- zyd^ zawierający hypotiazyd i rezerpinę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *