Leki stosowane w niedoczynnościach układu leukoblastycznego

Wiele czynników fizycznych i chemicznych hamuje czynność układu leu-koblastycznego. Działanie to przejawia się leukopenią lub agranulocyto- zą. Agranulocytoza spowodowana jest najczęściej przez nagle ujawniające się mechanizmy uczuleniowe, prowadzące do całkowitego zniknięcia krwinek białych z krwi obwodowej. O wiele rzadziej agranulocytoza rozwija się stopniowo. Bardzo często alergenami są leki, a przede wszystkim aminofenazol (Pyramidonum) i jego pochodne oraz w mniejszym stopniu antybiotyki, sulfonamidy, leki przeciwarytmiczne, leki przeciw- krzepliwe, leki przeciwhistaminowe i inne. Stopniowo rozwijająca się agranulocytoza może wystąpić po zastosowaniu leków tyreostatycznych, preparatów złota lub leków przeciwdrgawkowych i cytostatycznych.

W postępowaniu terapeutycznym przede wszystkim należy odstawić wszystkie stosowane leki, mogące spełniać rolę alergenów. Jeśli uniknie się wtórnych zakażeń, to rokowanie jest dobre, ponieważ po pewnym czasie granulopoeza ulega samoistnemu wznowieniu. Z tego względu stosuje się antybiotyki zarówno do zwalczania powstałego zakażenia (angina agranulocytica), jak też jako „osłonę” przed ewentualnym zakażeniem. Najczęściej używanymi antybiotykami są penicyliny oraz tetracykliny. Poza tym jako leczenie wspomagające można stosować kortyko- steroidy (prednizolon 40-100 mg/24 h), które blokują mechanizmy uczuleniowe choroby. Zaleca się również kwas foliowy, a w przypadkach agranulocytozy wywołanej cytostatykami z grupy antagonistów kwasu foliowego – kwas folinowy. Pobudzające działanie na układ leukobła- styczny wywiera również witamina B6 oraz witamina B4 (Leucogen, Ade- nine), którą stosuje się doustnie lub pozajelitowo w dawce 150-200 mg/ /24 h. Korzystne efekty lecznicze można uzyskać stosując leki anaboliczne. W leczeniu agranulocytozy zalecane jest również przetaczanie zawiesiny granulocytów ludzkich, jednak w tych przypadkach należy rozważyć możliwość powstawania przeciwciał antyleukocytowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *