LEKI WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD LEUKOBLASTYCZNY

Z tkanki siateczkowej szpiku powstają mieloblasty, komórki charakteryzujące się dużym, ubogim w chromatynę jądrem oraz skąpą protoplazmą. Z mieloblastów powstają mielocyty, komórki o obfitszej protoplazmie i mniejszych, wyraźnie barwiących się jądrach. Ziarnistości protoplazmy wybarwiają się barwnikami kwaśnymi, zasadowymi lub obojętnymi i stąd mielocyty są określane jako kwaso-, zasado- lub obojętnochłonne. Mielocyty dojrzewają w szpiku, po czym są wydalane do krwiobiegu jako leukocyty (granulocyty). Mają one charakterystyczną budowę w postaci roz- członowanego jądra, a ziarnistości ich protoplazmy wybarwiają się również barwnikami kwaśnymi, zasadowymi lub obojętnymi, tworząc eozy- nocyty, bazocyty oraz neutrocyty.

Wyróżnia się 3 okresy życia granulocytów. Okres pierwszy zwany szpikowym obejmuje trwającą 7 dni fazę rozmnażania i dojrzewania oraz trwającą również 7 dni fazę rezerwowego pobytu w szpiku. Okres drugi naczyniowy trwa ok. 6 h,. a okres trzeci tkankowy (narządowy) – ok. 36 h. W szpiku powstają też monocyty – komórki o dużym nie rozczło- nowanym jądrze oraz obfitej, ale ubogiej w ziarnistości protoplazmie,

Wytwarzane w szpiku krwinki białe zawierają w protoplazmie znaczne ilości enzymów. Wyróżniają się one ruchami pełzakowymi oraz właściwościami fagocytowania i usuwania z krążenia różnych ciał obcych dzięki temu odgrywają istotną rolę w zwalczaniu zakażenia. W milimetrze sześciennym krwi ludzkiej znajduje się 5000-8000 krwinek białych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *