LEKI WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD TROMBOPLASTYCZNY

W szpiku wytwarzane są megakarioblasty, z których powstają duże wie- lojądrzaste komórki zwane megakariocytami. Megakariocyty rozpadają się i powstają w ten sposób trombocyty, tj. krwinki płytkowe, przebywające w lcrwiobiegu 7-11 dni. Zawierają one tromboplastynę oraz absorbują na swojej powierzchni liczne aminy, które są uwalniane podczas ich rozpadu. W milimetrze sześciennym krwi znajduje się 100 000- -400 000 krwinek płytkowych.

Trombocytemia krwotoczna jest bardzo rzadką chorobą, w której występuje skłonność do tworzenia się zakrzepów oraz wylewów krwawych, co stanowi swego rodzaju paradoks. Leczenie polega na stosowaniu leków immunosupresyjnych (alkilujących) tak długo, aż wytwarzanie krwinek płytkowych osiągnie wartości prawidłowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *