Niedobór lub nadmiar

Na rycinie 8.2 przedstawiono schematycznie przebieg reakcji warunkujących powstawanie skrzepu oraz jego rozpuszczenie. W fazie wstępnej kaskadowa reakcja poszczególnych składników układu zewnątrz- lub wewnątrzpochodnego prowadzi do powstania tromboplastyny. Faza pierwsza obejmuje powstanie z protrombiny pod wpływem tromboplastyny czynnej trombiny, która w fazie drugiej powoduje przekształcenie fibry- nogenu w fibrynę. Wreszcie w fazie trzeciej dochodzi do powstania z pla- zminogenu czynnej plazminy, która jest odpowiedzialna za rozpad fi- bryny.

Niedobór lub nadmiar każdego z wyszczególnionych na ryc. 8.2. oraz w tab. 8.1. czynników prowadzi do zaburzeń krzepnięcia krwi (koagulo- patie), które charakteryzują się skazą krwotoczną, utrudnieniem zahamowania krwotoków lub powstawaniem wewnątrznaczyniowym zakrzepów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *