Oczyszczony dekstran

Za pomocą częściowej hydrolizy, a następnie frakcjonowanego rozdziału uzyskuje się preparaty dekstranu o zbliżonej masie cząsteczkowej. Oczyszczony dekstran jest białym proszkiem, dobrze rozpuszczalnym w wodzie, w której tworzy roztwór koloidalny. W handlu znajdują się dwie postacie dekstranu, a mianowicie dekstran o m.cz. 60 000-70 000, zwany wielkocząsteczkowym, oraz 40 000 określony jako małocząstecz- kowy. Roztwory izoonkotyczne dekstranu wielkocząsteczkowego zawie-rają 4%, a małocząsteczkowego – 3,5% leku. Dekstran podany dożylnie w postaci 6% roztworu jest powoli wydalany przez nerki. Stwierdzono, że 50% dekstranu wydala się tą drogą w ciągu 24-48 h. Pozostała ilość zostaje w organizmie zmetabolizowana do glukozy, przy czym niewielkie ilości są odkładane w tkankach i powoli metabolizowane.

Dekstran poza zwiększeniem objętości krwi wywiera wpływ na układ krążenia poprzez zwiększenie pracy serca, podwyższenie ciśnienia w prawym przedsionku oraz wzrost ciśnienia żylnego. Zwiększona diureza jest spowodowana zwiększeniem objętości krwi i hydremią. Dekstran ma właściwości antygenowe i może wywołać wiele objawów uczuleniowych (pokrzywki, obrzęki, duszność, bóle głowy). Zastosowany w dużych daw-kach zmniejsza krzepliwość krwi. Dotyczy to głównie dekstranu wielkocząsteczkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *