Pochodne dibenzoazepiny

Pochodne dibenzoazepiny przypominają budową chemiczną neurolep- tyki pochodne fenotiazyny, z tą różnicą, że atom siarki łączący 2 pierścienie benzenowe jest zastąpiony grupą metylenową. Ponadto w pochodnych dibenzocykloheptadienu i dibenzocykloheptatrienu atom azotu znajdujący się między dwoma pierścieniami benzenowymi jest zastąpiony atomem węgla. Te niewielkie zmiany w budowie chemicznej powodują istotne różnice w działaniu farmakologicznym. Związki trójpierścieniowe u ludzi w stanie normotymii wywierają nieznaczne działanie psychode- presyjne (uspokajające), natomiast w stanach depresyjnych działają po-budzająco na stan emocjonalny, poprawiają nastrój, działają tymoana- leptycznie.

Mechanizm działania. Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne hamują czynność bioelektryczną neuronów tworu siatkowatego pnia mózgowego, podwzgórza oraz układu limbicznego. Niektórzy sądzą, że na skutek tego działania następuje hamowanie nieprawidłowych impulsów powstających w korze mózgu w stanie depresji. Zależy to prawdopodobnie od wpływu na neurony adrenergiczne w mózgu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *