Prawdopodobnie działanie hipotensyjne

Prawdopodobnie działanie hipotensyjne rezerpiny i pokrewnych alkaloidów jest związane w dużej mierze z jej działaniem obwodowym na ściany naczyń i na serce, polegającym na zakłóceniu czynności synaps adrenergicznych. Opróżnienie magazynów presynaptycznych z amin ka- techolowych powoduje zubożenie zakończeń nerwów współczulnych w zapasy neuroprzekaźnika. Dochodzi również do upośledzenia zdolności pobierania zwrotnego noradrenaliny, która ma istotne znaczenie dla czynności synapsy. Ze względu na to działanie obwodowe jest uzasad-nione zaliczenie alkaloidów rauwolfii także do leków sympatykolitycz- nych (p. niżej).

Działania niepożądane. Wzmożenie perystaltyki, aż do wystąpienia biegunki włącznie, stany nieżytowe żołądka, a u osób predysponowanych wystąpienie wrzodów żołądka lub dwunastnicy. Występuje również uczucie zmęczenia i senność oraz pojawienie się lub nasilenie stanów depresyjnych, niekiedy z tendencjami samobójczymi. Rezerpina nasila też objawy parkinsonizmu lub może przyspieszyć jego ujawnienie się w następstwie zmniejszenia zawartości dopaminy w ośrodkach układu poza- piramidowego. Według niektórych źródeł długotrwałe leczenie rezerpiną kobiet może powodować częstsze występowanie raka sutka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *