Prawie natychmiastowe zatrzymanie krwawienia

Prawie natychmiastowe zatrzymanie krwawienia uzyskuje się po miejscowym zastosowaniu trombiny. Trombina jest glikoproteiną otrzymaną z krwi bydlęcej. Stosuje się ją wyłącznie miejscowo w postaci tampo-‚ nów nasyconych roztworem leku w ilości 400-10 000 j. Jednostkę trombiny stanowi ilość leku powodująca w ciągu 15 s w temp 37°C powstanie skrzepu jednego ml 0,1% roztworu fibrynogenu. Gastrotrombina jest preparatem przeznaczonym do stosowania doustnego w krwotokach żołądka lub dwunastnicy. Zawiera ona poza trombiną w ilości 10 000 j. również bufor fosforanowy, utrudniający inaktywację leku przez kwas solny żołądka. Roztwory tego preparatu są nietrwałe i należy je zużyć w ciągu kilku godzin.

Przeciwkrwotoczne działanie witaminy K, warunkujące prawidłową , syntezę protrombiny, omówiono w rozdz. 12.

Oddzielną grupę leków przeciwkrwotocznych stanowią antagoniści heparyny. Jak już wspomniano, leki te odznaczają się szczególną skutecznością w hiperheparynemii. Działanie takie wywiera siarczan prota- minowy oraz błękit toluidyny. Siarczan protaminy, jest białkiem o małej m.cz., tworzącym z heparyną słabo jonizujące połączenie, wskutek czego dochodzi do unieczynnienia heparyny. Działanie protaminy występuje bezpośrednio po podaniu i utrzymuje się do 2 h, 1-1,8 mg siarczanu protaminy zobojętnia 1 mg uprzednio zastosowanej heparyny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *