Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne hamują wychwyt uwolnionej z neuronu noradrenaliny i 5-hydroksytryptaminy, tzn. pobieranie zwrotne wymienionych amin biogennych przez błonę presynaptyczną, zwiększając tym samym ich stężenie w otoczeniu receptorów wrażliwych na te aminy. Jedne leki silniej hamują wychwyt noradrenaliny (np. dez- metyloimipramina, nortryptylina), a inne – 5-hydroksytryptaminy (np. imipramina, chloroimipramina, amitryptylina). Istnieje hipoteza, że zahamowanie wychwytu noradrenaliny powoduje działanie pobudzające psychomotorycznie, a zahamowanie wychwytu 5-hydroksytryptaminy powoduje poprawę nastroju po tych lekach. Leki te wywierają silne działanie cholinolityczne, zarówno ośrodkowe, jak i obwodowe. Ośrodkowemu działaniu cholinolitycznemu niektórzy przypisują działanie przeciwdepresyjne.

Działanie farmakologiczne. Po zastosowaniu trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych u ludzi zdrowych występuje zahamowanie czynności psychicznych i uspokojenie. Natomiast u ludzi z depresją leki te powodują poprawę (podwyższenie) nastroju (działanie tymoanaleptycz- ne), złagodzenie lub zniesienie objawów depresji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *