U potomstwa ludzi zażywających przez dłuższy czas LSD

U potomstwa ludzi zażywających przez dłuższy czas LSD-25 stwierdzano zaburzenia chromosomalne i występowanie wad rozwojowych.

W zatruciu LSD-25 stosuje się chloropromazynę. Próbowano stosować LSD-25 leczniczo w schizofrenii oraz w leczeniu psychonerwic. Próby te skończyły się niepowodzeniem, gdyż obserwowano występowanie silnych stanów depresyjnych, często prowadzących do samobójstw. Stwierdzone zaburzenia genetyczne wykluczają jego stosowanie.

Innymi związkami indolowymi, które powodują u człowieka podobne do LSD-25, meskaliny lub haszyszu zaburzenia czynności psychicznych i halucynacje, są m.in. dimetylotryptamina, bufotenina, psylocybina i psy- locyna. t \

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *