W dawkach leczniczych glikozydy

W dawkach leczniczych glikozydy zmniejszają pobudliwość węzła zatokowego, równocześnie jednak powodują zwiększenie pobudliwości po- zazatokowych ośrodków bodźcotwórczych (dodatnie działanie batmotro- powe). W okresie kumulacji i wysycenia może dojść do, wystąpienia skurczów przedwczesnych z drugo- i trzeciorzędowych ośrodków bodźcotwórczych. Dość charakterystyczną postacią zaburzeń rytmu po glikozydach naparstnicy jest rytm bliźniaczy lub trójniaezy (bigeminia • i- tri- geminia).' –

Zmiany elektrokardiograficzne po glikozydach naparstnicy polegają na przedłużeniu odcinka PQ (zaburzenie przewodnictwa), przedłużeniu odcinka TP (dłuższa przerwa rozkurczowa) oraz skróceniu odcinka QT (krótszy czas trwania skurczu komór). Ponadto może wystąpić spłaszczenie lub odwrócenie załamka T. Miseczkowaty kształt odcinka ST (ryc. 7.2) świadczy o stanie wysycenia serca glikozydami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *