We wstrząsie hipowolemicznym

W znacznym uproszczeniu wstrząsy można podzielić na postacie z hi- powolemią, tj. zmniejszeniem objętości krwi krążącej (wstrząs pokrwo- toczny, urazowy, po oparzeniu, septyczny i in.), oraz normowolemią (wstrząs kardiogenny, wstrząs w urazach czaszkowo-mózgowych i in.). Nieco odmienną postacią wstrząsu jest wstrząs anafilaktyczny i uczuleniowy.

We wstrząsie hipowolemicznym podstawowe znaczenie ma przywrócenie prawidłowej objętości krwi krążącej. Stosuje się w tym celu przetaczanie krwi konserwowanej oraz preparatów krwi (osocza i roztworu albumin). Straty elektrolitów i wody wyrównuje się wlewami kroplowymi roztworów elektrolitów, jak izotoniczny roztwór chlorku sodowego, roztwór Ringera, inne roztwory wieloelektrolitowe. W hipokaliemii stosuje się roztwory Elkintona nr 1 (umiarkowana hipokaliemia) lub nr 2 (hipokaliemia nasilona). Cennym środkiem krwiozastępczym jest dekstran (m. cz. 70 000), stosowany we wlewach kroplowych w roztworze 6% oraz dekstran 40 000, roztwór 10°/».

Jedna odpowiedź na „We wstrząsie hipowolemicznym

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *